“ Familias consenvari publice interest”

(Ailelerin muhafazasında toplumun yararı vardır)

Aile hukuku meselelerinden olan Boşanma ve Mal Rejimi Davaları uyuşmazlıkların büyük kısmını oluşturmaktadır. Mesleki tecrübelerimiz vatandaşların hukuk tekniği açıdan oldukça karmaşık bu davaları kendilerinin takip edebileceği, “avukat tutmaya gerek yok” diyerek profesyonel yardım almayı reddettiklerini göstermiştir.  Vatandaşların kendilerinin açmış olduğu ve çoğunlukla esas ve usul hataları yüzünden reddedilen boşanma davalarında davanın ispat edilemediği gerekçesi ile red kararı verildiği görülmektedir. Sizin için geçerli bir boşanma sebebi, Medeni Kanunda belirtilmiş boşanma sebeplerinden olmayabilir, bu sebeple açmış olduğunuz davanız da “reddedilmeye mahkum” olacaktır. Zaman zaman medyada da haber konusu olan Yargıtay’ın ilgili dairelerinin bu yöndeki pek çok kararı da boşanma davalarının karmaşık yapısını ortaya koymaktadır. Özellikle vatandaşlar, “3-5 kuruş verir dilekçeciye bir boşanma dilekçesi yazdırırım, avukata ne gerek var” mantığından hareket ederek teknik yönden pek çok kusuru içinde barındıran yetersiz dilekçelerle ve klişe “şiddetli geçimsizlik” boşanma sebebi ile yanlış davalar açmaktadırlar. Medeni kanun gereğince, reddedilen bir çekişmeli boşanma davasının ardından karşı tarafa tekrar bir boşanma davası açabilmek için üç yıl beklenmesi gerekmektedir.  Bu da dava süreci ile birlikte boşa geçen 5-6 yıl demektir ki psikolojik etkilerini saymıyoruz. Bu sebeple kaybedilecek zamanı düşünerek hareket etmenizi tavsiye ediyoruz.

Boşanma ve mal rejimi davalarının yanında aşağıda saydığımız konular da aile hukukunun çalışma alanına girmektedir :

  • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi,
  • Velayet ve kişisel ilişki kurulmasının düzenlenmesi,
  • Soybağına (nesep) ilişkin davalar,
  • Nafakaya (tedbir, iştirak, yoksulluk) ilişkin davalar,
  • Nafaka hükümlerine aykırılık durumlarında izlenecek hukuki yollar,
  • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında gereken hallerde tedbir kararının alınması,
  • Evlat edinme prosedürünün yasal takibi,
  • Evlilik öncesi taraflar arasında yapılan malvarlığı sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • Nişanlanmanın sona ermesi durumunda taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklar,
  • Bunlar dışında Aile Mahkemelerinin görev alanına giren sair uyuşmazlıklar.