Sözleşmeler Hukuku

Günümüzde özel ve tüzel kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi açısından sözleşmelerin büyük önemi bulunmaktadır. Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkma ihtimali, önceden düzenlenmiş sözleşmenin kapsayıcı, düzenleyici ve caydırıcı özellikleri ile engellenebilir. Uyuşmazlık çıkarsa da sonucu etkileyen en önemli unsurlar yine sözleşmedir. Hukuk sistemimizde düzenleme şeklinde yapılması yasa gereği zorunlu olan sözleşmeler olduğu gibi adi yazılı şekilde yapılması mümkün olan sözleşmeler de bulunmaktadır. Tüm sözleşmeler yönünden tarafların hak ve yükümlülüklerinin ayrıntılı ve açıklayıcı biçimde düzenlenmesinin sözleşmenin uygulanma kabiliyetini artıracağı tartışmasızdır. Bu sebeple konusunda uzman bir hukukçudan yardım alarak hukuki işlemlerinizi daha sağlam temeller üzerine kurarsanız bu sayede ileride çıkması muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda kazanan taraf siz olursunuz.