İş Hukuku Arabuluculuğu

İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Kanuna veya iş sözleşmesine dayalı işçi ve işveren alacakları ile işe iade talebiyle açılacak davalarda davadan önce arabulucuya başvurulması dava şartıdır. İş davalarında zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılmadan dava açılması durumunda açılan dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilir. İş Mahkemelerinde dava açmayı gerektiren bir uyuşmazlık yaşıyorsanız, uyuşmazlığınızı “Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında bir arabulucu yardımıyla çözebilirsiniz. Uyuşmazlığın diğer tarafı ile birlikte belirlediğiniz bir arabulucudan yardım alabilirsiniz.
Ücret, fazla mesai, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti ile ilgili alacaklar, ihbar ve kıdem tazminatları, işe iade halinde yapılacak ödemelerle ilgili konularda, işçi-işveren olarak karşılıklı uzlaşmaya dayalı çözümler üretebilirsiniz. Arabuluculuk yöntemi mahkeme masraflarına oranla çok daha ekonomiktir. Üstelik çözüme mahkeme sürecinden çok daha hızlı ulaşabilirsiniz.