Türk toplumunda “Ölüm hak, miras helal” yaygın olarak kullanılan bir atasözüdür. Aileler arasındaki anlaşmazlıklar çoğunlukla mirasın bölüşülmesinden kaynaklanmaktadır. Toplumun gelenek yapısı, örfü, adetleri, inançları vb. farklılıkları anlaşmazlıkların ana çıkış sebepleridir. Medeni Kanunumuz miras hukukuna ilişkin hükümleri 495-682. maddeleri arasında düzenlemiştir. Oldukça teknik ve girift bir yapı arz eden miras davalarının konusunda uzman bir avukat kanalıyla takip edilmesini öneriyoruz.