İhtiyari Arabuluculuk

İhtiyari Arabuluculuk

İhtiyari arabuluculuk, dava açmak için arabuluculuğa başvurmanın zorunlu olduğu haller dışında kalan, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarında başvurabildikleri bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar bu yolla uyuşmazlığın daha hızlı çözülmesini sağlayarak yıllar süren davaları takip etmek zorunda kalmayacakları gibi yüksek meblağlara ulaşabilen dava masraflarıyla da karşı karşıya kalmanın önüne geçmiş olacaklardır. Arabuluculuk sürecinin aleni olmaması  nedeni ile mevcut olan Gizlilik ilkesi, özellikle ticari hayatta tarafların itibarın korunması için de arabuluculuk faaliyeti r. İş bu anlaşma belgesi icra edilebilirlik şerhi olmadan da geçerli bir belge kabul edilir. son derecede önem arz etmektedir.