Kira mevzuatında mülk sahibi ve kiracı arasındaki sözleşme ilişkisinin devamlılık arz etmesi ve mevzuatın kiracıyı koruyucu hükümler içermesi sebepleriyle taraflar arasındaki ilişki zaman içinde uyuşmazlık doğurabilmektedir. 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu ile özellikle kira hukukunda önemli sayılabilecek değişiklikler mevzuata geçmiş ve 6570 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Burada önemle durulması gereken husus, Borçlar Kanunu’nun bazı hükümlerinin (BK. 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. maddeleri) işyeri kiralarında, 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmayacağıdır. Bu sebeple işyeri kira uyuşmazlıklarında mağduriyet yaşanmaması için bu konuda hukuki danışmanlık hizmetinin alınmasını tavsiye ediyoruz. Yine kanunun kira tespit davalarında ve tahliye davalarında birtakım yeni hükümler koymuş olması ve bazı hükümlerin uygulanmasının süreye bağlanmış olması sebebiyle bu konuda da uzman bir avukattan hukuki destek alınmasını öneriyoruz.
Sonuç olarak Kira mevzuatımız karmaşık bir yapı arz ettiğinden ve her geçen gün uygulamada yeni sorunlar ortaya çıktığından güncel mevzuatın, Bölge Adliye Mahkemeleri kararlarının ve Yargıtay içtihatlarının çok iyi takip edilmesi gerekmektedir.