Şirketler Hukuku

Hukukumuzda 2012 yılında yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile özellikle ticari Şirketler açısından pek çok yeni düzenleme hayata geçmiştir. Bu sebeple kurumsal ilişkiler geliştirmeye çalışan Şirketlerin ticaret hayatında sorun yaşamamaları için düzenli koruyucu avukatlık hizmetinden faydalanması zorunlu görülmektedir.