Ticaret Hukuku

TBMM Genel Kurulu tarafından 13.01.2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 14.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Hukuk sistemimizde Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kurallar ticaret hukuku kapsamına girmektedir. Bununla birlikte ticari işletmeyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlemi düzenleyen Bankalar Kanunu, Sigortalar Kanunu vb. diğer kanunlar da ticaret hukukunun kapsamına girmektedir.