• İşçi ve işveren arasındaki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan her tür işçi alacağı davası (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, dini ve milli bayramlarda çalışılan günler karşılığı vs.)
  • İş Kazası ve meslek hastalıklarından doğan davalar,
  • İşe iade davaları,
  • Sigortalı hizmetin tespit ve tescili talepli davalar,
  • Yurtdışı hizmetlerin borçlanması davaları,
  • Aidiyetin tespiti davaları,
  • Maluliyet, iş göremezlik ve destekten yoksun kalma tazminatı talepli davalar,
  • İş Mahkemelerinin görev alanına giren sair davalar.